Grytnes Elektriske AS

Tjenester

Våre dyktige elektrikere har god kompetanse på det meste en moderne elektroentreprenør normalt driver ned.

Våre sterkeste områder er:

  1. Nye bolig-installasjoner
  2. Rehabilitering av gamle boliginstallasjoner
  3. Lette næring- og forretningsbygg
  4. Strømsparende varmeanlegg
  5. Belysning
  6. Kabelnettverk til tele og data
  7. Svak- og sterkstrøm